صفحه اصلی
مهندسی برق
دوره های آموزشی
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
محصولات
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   مجموعه فیلم آموزش نرم افزار CYME

 

Cyme

 


ویدئوهای آموزشی نرم افزار Cyme

 

برنامه CYME از معتبر ترین تحلیل کننده ها در برق قدرت شناخته شده و ما به عنوان کسی که با برق سروکار داریم باید از آن اطلاعاتی داشته باشیم. نرم افزارCYME يكي از نرم افزارهاي بين المللي در شاخه مهندسي قدرت مي باشد. اين نرم افزار ميتواندبصورت تكي و يا شبكه ائي بر روي كامپيوترهاي IBMPC ويا سازگار با آن ودرمحيط هاي ويندوز،  2000 NT, 98 , 95 اجرا گردد. در ادامه شش ویدئو آموزشی در مورد این نرم افزار ارائه شده است:

آشنايي با رابط گرافيکی کاربر و بانک اطلاعات تجهيزات

در اين ويدئو نحوه ايجاد يک دياگرام تک خطی (OLD) و نحوه ايجاد تجهيزات جديد در بانک اطلاعات به نحوی که در دياگرام تک خطی مورد استفاده باشد آموزش داده شده است.


پخش بار

در اين ويدئو نحوه اجرای پخش بار در يک دياگرام تک خطی و تهيه گزارشات محتلف در خصوص آن آموزش داده شده است.


پخش بار در يک شبکه با ايجاد زونهای مختلف

گاهی اوقات يک شبکه به قسمتهای مختلف تقسيم می شود تا مشخصات اجزای دارای اضافه بار، خطوط دارای اقت ولتاژ و تلفات آنها با هم بصورت آماری مقايسه شود؛ درست مثل مقايسه ای که بين مناطق مختلف يک شرکت توزيع برق رايج است. در اين ويدئو نحوه زون بندی يک شبکه، پخش بار بر اساس زون بندی و تهيه گزارشات مقايسه ای نمايش داده شده است.


اتصال کوتاه بر اساس استاندارد IEC

در اين ويدئو نحوه مطالعه اتصال کوتاه يا مطالعه خطا روی يک شينه مشخص، بر اساس استاندارد IEC نمايش داده شده است.


مطالعات هماهنگی تجهيزات حفاظتی

در اين ويدئو نحوه هماهنگ سازی تجهيزات حفاظتی بصورت زوجهای اصلی پشتيبان به روش گرافيکی (منحنی جريان-زمان) نماي داده شده است.


مطالعات کيفيت برق (هارمونيک)

در اين ويدئو نحوه انجام مطالعات هارمونيکی، شامل مقايسه وضعيت آلودگی هارمونيکی با استاندارد، مطالعات اسکن امپدانس و مطالعات رزونانس نمايش داده شده است. همچنين نحوه فيلتر گذاری (فيلتر استاتيک تيون شده برای فرکانس مرتبه پنچ) نمايش داده شده است.


منبع: barghnews.com

 

 

 

خانه مهندسی برق ایران

خانه مهندسی برق ایران

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت برق کشور "