صفحه اصلی
مهندسی برق
دوره های آموزشی
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
محصولات
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   جزوه الکترومغناطیس

جزوه  الکترومغناطیس

  

الکترومغناطیس میدان موج(دیوید چنگ_مترجم پرویز جبه دار مارالانی)

مبانی الکترومغناطیس (احمد صفایی )

رهیافت حل  مسئله در الکترومغناطیس (محمود دیانی )

الکترومغناطیس مهندسی (محمود محمد طاهری ) 

 

 

جزوه دست نویس الکترومغناطیس  

 استاد جواد زاده

علیرضا فتح الله زاده

 

 

 

الکترومغناطیس میدان و موج

 

 David k cheng

ترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی

 
خانه مهندسی برق ایران

خانه مهندسی برق ایران

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت برق کشور "