صفحه اصلی
مهندسی برق
دوره های آموزشی
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
محصولات
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   مقالات آشنایی با مهندسی برق

Five Major Shifts in 100 Years of Engineering Education

 

 Jeffrey E. Froyd

Fellow IEEE

Phillip C. Wankat

and Karl A. Smith 

 

100 Years in the Past and 100 Years in the Future

 

 PETERCOCHRANE

Cochrane Associates

Regent’s Park

NW1 4QS London, U.K. 

Beyond2020 : Preparing Engineersforthe Future

 

 Sarah A. Rajala

Fellow IEEE . 

خانه مهندسی برق ایران

خانه مهندسی برق ایران

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت برق کشور "