صفحه اصلی
مهندسی برق
دوره های آموزشی
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
محصولات
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   ماشین های الکتریکی

Principles of electrical machines & power electronics

 

 


P. C. SEN

Second edition


 

 

Electric Machinery Fundamentals

 

 


Stephen J. Chapman

Fifth edition

 

 

 

Solution  Electric Machinery Fundamentals

 

 


Stephen J. Chapman

Fifth edition


 

Electrical Transformers & Rotating Machines

 

 


Stephen L. Herman

Third edition


 

 

 

 

خانه مهندسی برق ایران

خانه مهندسی برق ایران

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت برق کشور "