صفحه اصلی
مهندسی برق
دوره های آموزشی
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
محصولات
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل پاییز و زمستان

تقویم خانه مهندسی برق تهران پاییز و زمستان 1397

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث دوره

رزرو آنلاین

St_03

دوره جامع نرم افزار

Silvaco

8 جلسه (16ساعت)

5  و 6

مهر ماه

 مهندس
حاجی

کلیک کنید

Cst-03

دوره جامع نرم افزار CST

12جلسه(24ساعت)

11 و 12 و 13

مهر ماه

 مهندس
تقوی نژاد

کلیک کنید

HS_01

دوره مقدماتی نرم افزار H_Spice

10 جلسه (20 ساعت)

19 و 20 و 26 و 27

مهر ماه

دکتر
سبحان صوفی

کلیک کنید

Ads-03

دوره جامع نرم افزار ADS

10جلسه (20ساعت)

18 و 19 و 20 

مهر ماه

 مهندس
امیری

کلیک کنید

Pls_03

دوره جامع نرم افزار PLS_cadd

8 جلسه (16 ساعت)

26 و 27 

مهر ماه

 مهندس 
هدایتی

کلیک کنید

HS_02

دوره پیشرفته نرم افزار H_Spice

6 جلسه (12 ساعت)

3 و 4

آبان ماه

دکتر
سبحان صوفی

کلیک کنید

Mik_03

دوره ی جامع میکروکنترلر ها

16 جلسه (32 ساعت)

3 و 4 و 10 و 11

آبان ماه

 مهندس
مقصودی

کلیک کنید

Mat-03

دوره جامع نرم افزار

 Matlab

12 جلسه (24 ساعت)

10 و 11 و 24 و 25

آبان ماه

 دکتر
اقبال احمدی

کلیک کنید

Pls_03

دوره جامع نرم افزار PLS_cadd

8 جلسه (16 ساعت)

24 و 25 

آبان ماه

 مهندس 
هدایتی

کلیک کنید

St_03

دوره جامع نرم افزار

Silvaco

8 جلسه (16 ساعت)

1  و 2

آذر ماه

 مهندس
حاجی

کلیک کنید

Alt_03

دوره جامع نرم افزار

Altiume Designer

16 جلسه (32 ساعت)

1 و 2 و 8 و 9

 آذر ماه

 مهندس

مقصودی

کلیک کنید

Cst-03

دوره جامع نرم افزار CST

12 جلسه (24 ساعت)

7 و 8 و 9

آذر ماه

 مهندس
تقوی نژاد

کلیک کنید

Lab_03

دوره جامع نرم افزار

 Labview

16 جلسه (32 ساعت)

14 و 15 و 22 و 23

آذر ماه

مهندس
مقصودی

کلیک کنید

Etap-03

دوره جامع نرم افزار ETAP

16جلسه (32 ساعت)

15 و 16 و 22 و 23

آذر ماه

مهندس

باقرپور

کلیک کنید

Ads-03

دوره جامع نرم افزار ADS

10جلسه (20ساعت)

28 و 29 و 30

آذر ماه

 مهندس
امیری

کلیک کنید

Cst-03

دوره جامع نرم افزار CST

12 جلسه (24 ساعت)

5 و 6 و 7

دی ماه

 مهندس
تقوی نژاد

کلیک کنید

Pls_03

دوره جامع نرم افزار PLS_cadd

8 جلسه (16 ساعت)

6 و 7 

دی ماه

 مهندس 
هدایتی

کلیک کنید

HS_01

دوره مقدماتی نرم افزار H_Spice

10 جلسه (20 ساعت)

13 و 14 و 20 و 21

دی ماه

دکتر
سبحان صوفی

کلیک کنید

HS_02

دوره پیشرفته نرم افزار H_Spice

6 جلسه (12 ساعت)

27 و 28

دی ماه

دکتر
سبحان صوفی

کلیک کنید

Alt_03

دوره جامع نرم افزار

Altiume Designer

16 جلسه (32 ساعت)

27 و 28 دی ماه

4 و 5  بهمن ماه

 مهندس

مقصودی

کلیک کنید

EPL_03

دوره جامع نرم افزار Eplan

12 جلسه (24 ساعت)

3 و 4 و 5

بهمن ماه

مدرس خانه مهندسی برق

کلیک کنید

Etap-03

دوره جامع نرم افزار ETAP

16جلسه (32 ساعت)

10 و 11 و 12

بهمن ماه

مهندس

باقرپور

کلیک کنید

Pls_03

دوره جامع نرم افزار PLS_cadd

8 جلسه (16 ساعت)

18 و 19
 بهمن ماه

 مهندس 
هدایتی

کلیک کنید

Lab_03

دوره جامع نرم افزار

 Labview

16 جلسه (32 ساعت)

25 و 26  بهمن ماه

  2 و 3 اسفند ماه

مهندس
مقصودی

کلیک کنید

Cst-03

دوره جامع نرم افزار CST

12 جلسه (24 ساعت)

1 و 2 و 3
اسفند ماه

 مهندس
تقوی نژاد

کلیک کنید

Mik_03

دوره ی جامع میکروکنترلر ها

16 جلسه (32 ساعت)

9 و 10 و 16 و 17

اسفند ماه

 مهندس
مقصودی

کلیک کنید

Mat-03

دوره جامع نرم افزار

 Matlab

12 جلسه (24 ساعت)

22 و 23 و 24
اسفند ماه

 دکتر
اقبال احمدی

کلیک کنید

Pls_03

دوره جامع نرم افزار PLS_cadd

8 جلسه (16 ساعت)

23 و 24
  اسفند ماه

 مهندس 
هدایتی

کلیک کنید

 

 

 

خانه مهندسی برق ایران

"گامی تخصصی به سوی اشتغال در صنعت برق کشور"