صفحه اصلی
مهندسی برق
دوره های آموزشی
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
محصولات
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل زمستان

تقویم خانه مهندسی برق تهران در زمستان 1396

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث دوره

رزرو آنلاین

ISI-02

دوره ی جامع مقاله نویسی

6 جلسه (12 ساعت)

14 و 15

 دی ماه

دکتر حسن زاده

کلیک کنید

Ads-03

دوره جامع نرم افزار ADS

10جلسه (20ساعت)

21 و 22 و 28 و 29

 دی ماه

 مهندس

امیری

کلیک کنید

Pls_03

دوره جامع نرم افزار PLS_cadd

8 جلسه (16 ساعت)

5 و 6

 بهمن ماه

 مهندس

هدایتی

کلیک کنید

Mat-03

دوره جامع نرم افزار

 Matlab

12 جلسه (24 ساعت)

12 و 13 و 19 و 20

 بهمن ماه

 دکتر

 اقبال احمدی

کلیک کنید

Alt_03

دوره جامع نرم افزار

Altiume Designer

16 جلسه (32 ساعت)

19 و 20 و 26 و 27

 بهمن ماه

 مهندس

مقصودی

کلیک کنید

Lab_03

دوره جامع نرم افزار

 Labview

16 جلسه (32 ساعت)

26 و 27 بهمن ماه
3 و 4 اسفند ماه

مهندس

مقصودی

کلیک کنید

St_03

دوره جامع نرم افزار

Silvaco

8 جلسه (16 ساعت)

3 و 4 و 10 و 11

اسفند ماه

 مهندس

حاجی

کلیک کنید

Etap-03

دوره جامع نرم افزار ETAP

16جلسه (32 ساعت)

10 و 11 و 17 و 18

اسفند ماه

مهندس

باقرپور

کلیک کنید

Mik-03

دوره ی جامع میکروکنترلر ها

16 جلسه (32 ساعت)

10 و 11 و 17 و 18

اسفند ماه

 مهندس

مقصودی

کلیک کنید

Cst-03

دوره جامع نرم افزار CST

12 جلسه (24 ساعت)

17 و 18 و 24 و 25

اسفند ماه

 مهندس

تقوی نژاد

کلیک کنید

 

 

 

 

خانه مهندسی برق ایران

"گامی تخصصی به سوی اشتغال در صنعت برق کشور"