صفحه اصلی
مهندسی برق
دوره های آموزشی
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
محصولات
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل پاییز

تقویم خانه مهندسی برق تهران در پاییز 1396

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث دوره

رزرو آنلاین

Cst-03

دوره جامع نرم افزار CST

12 جلسه (24 ساعت)

27 و 28 مهر ماه

4 و 5 آبان ماه

 مهندس تقوی نژاد

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Pls_03

دوره جامع نرم افزار PLS_cadd

8 جلسه (16 ساعت)

4 و 5

آبان ماه

 مهندس هدایتی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

St_03

دوره جامع نرم افزار

Silvaco

8 جلسه (16 ساعت)

11 و 12

آبان ماه

 مهندس حاجی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Etap-03

دوره جامع نرم افزار ETAP

16جلسه (32 ساعت)

25 و 26 آبان ماه

2 و 3 آذر ماه

مهندس

باقرپور

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

ISI-01

دوره ی مقدماتی مقاله نویسی

5 جلسه ( 10 ساعت)

25 و 26

آبان ماه

دکتر حسن زاده

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Mat-03

دوره جامع نرم افزار

 Matlab

12 جلسه (24 ساعت)

2 و 3 و 9 و 10

آذر ماه

 دکتر

 اقبال احمدی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

ISI-02

دوره ی جامع مقاله نویسی

6 جلسه (12 ساعت)

2 و 3

آذر  ماه

دکتر حسن زاده

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Ads-03

دوره جامع نرم افزار ADS

10جلسه (20ساعت)

9 و 10 و 16 و 17

آذر  ماه

 مهندس امیری

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Lab_03

دوره جامع نرم افزار

 Labview

16 جلسه (32 ساعت)

15 الی 17

آذر ماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Alt_03

دوره جامع نرم افزار

Altiume Designer

16 جلسه (32 ساعت)

شروع دوره از 23 آذر ماه

 مهندس مقصودی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Mat-02

دوره تخصصی نرم افزار Matlab  ویژه مهندسی برق

5 جلسه (10 ساعت)

23 و 24

آذر ماه

 دکتر هاشمی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Mik-03

دوره ی جامع میکروکنترلر ها

16 جلسه (32 ساعت)

شروع 30 آذر ماه

 مهندس مقصودی

 

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpgخانه مهندسی برق ایران

خانه مهندسی برق ایران

"گامی تخصصی به سوی اشتغال در صنعت برق کشور"