صفحه اصلی
مهندسی برق
دوره های آموزشی
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
محصولات
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل تابستان

تقویم خانه مهندسی برق تهران در تابستان 1396

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث دوره

رزرو آنلاین

Cst-03

دوره جامع نرم افزار CST

12 جلسه (24 ساعت)

1 و 2 و 8 و 9

تیر ماه

 مهندس

تقوی نژاد

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Ads-03

دوره جامع نرم افزار ADS

10جلسه (20ساعت)

15 و 16 و 22 و 23

تیر ماه

 مهندس

امیری

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

3Alt_0

دوره جامع نرم افزار

Altiume Designer

16 جلسه (32 ساعت)

5 و 6 و 12 و 13

تیر ماه

 مهندس

مقصودی

 

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Pls_03

دوره جامع نرم افزار PLS_cadd

8 جلسه (16 ساعت)

19 و 20

مرداد ماه

 مهندس

هدایتی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Mik-03

دوره ی جامع میکروکنترلر ها

16 جلسه (32 ساعت)

19 و 20 مرداد ماه

2 و 3 شهریور ماه

 مهندس

مقصودی

 

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Mat-03

دوره جامع نرم افزار

 Matlab

12 جلسه (24 ساعت)

19 و 20 مرداد ماه

2 و 3 شهریور ماه

 دکتر

 اقبال احمدی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Cst-03

دوره جامع نرم افزار CST

12 جلسه (24 ساعت)

16 و 17 و 23 و 24

شهریور ماه

مهندس

تقوی نژاد

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Ads-03

دوره جامع نرم افزار ADS

10جلسه (20ساعت)

23 و 24 و 30 و 31

شهریور ماه

مهندس

امیری

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Etap-03

دوره جامع نرم افزار ETAP

16جلسه (32 ساعت)

28 الی 31

شهریور ماه

مهندس

باقرپور

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Lab_03

دوره جامع نرم افزار

 Labview

16 جلسه (32 ساعت)

28 الی 31

شهریور ماه

 مهندس

مقصودی

 

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

 

 

 

خانه مهندسی برق ایران

خانه مهندسی برق ایران

"گامی تخصصی به سوی اشتغال در صنعت برق کشور"