صفحه اصلی
مهندسی برق
دوره های آموزشی
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
محصولات
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل بهار

تقویم خانه مهندسی برق تهران در بهار 1395

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث دوره

رزرو آنلاین

CST_03

دوره جامع نرم افزار CST

12جلسه (24 ساعت)

30و31 فروردین ماه

و 1 اردیبهشت ماه

 مهندس

تقوی نژاد

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

ADS_03

دوره جامع نرم افزار ADS

10جلسه (20 ساعت)

5 و 6 و 7

اردیبهشت ماه

مهندس

امیری

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Alt_03

دوره جامع نرم افزار Atiume Designer

16جلسه (32 ساعت)

7 و 8 و 14 و 15

 اردیبهشت ماه

مهندس

مقصودی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

PLS_03

دوره جامع نرم افزار PLS_cadd

8 جلسه (16 ساعت)

14 و 15

اردیبهشت ماه

 مهندس 

هدایتی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Mik_03

دوره ی جامع میکروکنترلر ها

16جلسه (32 ساعت)

21  و 22 و 28 و 29

اردیبهشت ماه

مهندس

مقصودی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Mat_03

دوره جامع نرم افزار Matlab

12جلسه (24 ساعت)

28 و 29 اردیبهشت ماه

4 و 5 خرداد ماه

دکتر

احمدی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Etap_03

دوره جامع نرم افزار ETAP

16جلسه (32 ساعت)

11 و 12 و 18 و 19

خرداد ماه

مهندس

باقرپور

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Epl_01

دوره جامع نرم افزار Eplan

12جلسه (24 ساعت)

14 و 15 و 19

 خرداد ماه

مدرس خانه مهندسی برق

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Lab_03

دوره جامع نرم افزار Labview

16جلسه (32 ساعت)

18 و 19 و 25 و 26

خرداد ماه

مهندس

مقصودی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

Mat_03

دوره جامع Matlab  با رویکرد مهندسی برق

12جلسه (24 ساعت)

31 خرداد ماه

1 و 2 تیر ماه

دکتر

هاشمی

کلیک کنید

http://s9.picofile.com/file/8269018850/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82.jpg

 

 

  خانه مهندسی برق ایران

خانه مهندسی برق ایران

"گامی تخصصی به سوی اشتغال در صنعت برق کشور"