صفحه اصلی
مهندسی برق
دوره های آموزشی
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
محصولات
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل پاییز

تقویم خانه مهندسی برق تهران در سال 1395

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث دوره

رزرو آنلاین

Mat-01

دوره مقدماتی نرم افزار  Matlab

10 جلسه

(20 ساعت)

5 و 6

آبان ماه

 مهندس  هاشمی

کلیک کنید

Mik-01

دوره ی جامع

میکروکنترلر ها

16 جلسه

(32 ساعت)

شروع 6 آبان ماه

(6،7،13،14،20،21،27،28)

مهندس مقصودی

کلیک کنید

Ads-01

دوره مقدماتی نرم افزار ADS

6 جلسه

(12 ساعت)

13 و 14

آبان ماه

  مهندس    امیری

کلیک کنید

Cst-01

دوره مقدماتی نرم افزار CST

8 جلسه

(16 ساعت)

20 و 21

آبان ماه

   مهندس     تقوی نژاد

کلیک کنید

Mat-01

دوره مقدماتی نرم افزار  Matlab

10 جلسه

(20 ساعت)

26 و 27

آبان ماه

 مهندس  هاشمی

کلیک کنید

Ads-01

دوره مقدماتی نرم افزار ADS

6 جلسه

(12 ساعت)

4 و 5

اذر ماه

  مهندس    امیری

کلیک کنید

Mik-01

دوره ی جامع

میکروکنترلر ها

16 جلسه

(32 ساعت)

شروع 4 اذر ماه

(4،5،11،12،18،19،25،26)

مهندس مقصودی

کلیک کنید

Cst-01

دوره مقدماتی نرم افزار CST

8 جلسه

(16 ساعت)

11 و 12

اذر ماه

   مهندس     تقوی نژاد

کلیک کنید

Mat-01

دوره مقدماتی نرم افزار  Matlab

10 جلسه

(20 ساعت)

17 و 18

اذر ماه

 مهندس  هاشمی

کلیک کنید

Ads-01

دوره مقدماتی نرم افزار ADS

6 جلسه

(12 ساعت)

25 و 26

اذر ماه

   مهندس     امیری

کلیک کنید

Cst-01

دوره مقدماتی نرم افزار CST

8 جلسه

(16 ساعت)

2 و 3

دی ماه

    مهندس     تقوی نژاد

کلیک کنید

Mik-01

دوره ی جامع

میکروکنترلر ها

16 جلسه

(32 ساعت)

شروع 2 دی ماه

(2،3،9،10،16،17،23،24)

مهندس مقصودی

کلیک کنید

Mat-01

دوره مقدماتی نرم افزار  Matlab

10 جلسه

(20 ساعت)

8 و 9

دی ماه

 مهندس  هاشمی

کلیک کنید

Ads-01

دوره مقدماتی نرم افزار ADS

6 جلسه

(12 ساعت)

16 و 17

دی ماه

مهندس           امیری

کلیک کنید

Cst-01

دوره مقدماتی نرم افزار CST

8 جلسه

(16 ساعت)

22 و 23

دی ماه

 مهندس     تقوی نژاد

کلیک کنید

Mat-01

دوره مقدماتی نرم افزار  Matlab

10 جلسه

(20 ساعت)

29 و 30

دی ماه

 مهندس  هاشمی

کلیک کنید

Mik-01

دوره ی جامع

میکروکنترلر ها

16 جلسه

(32 ساعت)

شروع 30 دی ماه

(30،1،7،8،14،15،21،22)

مهندس مقصودی

کلیک کنید

Ads-01

دوره مقدماتی نرم افزار ADS

6 جلسه

(12 ساعت)

7 و 8

بهمن ماه

مهندس           امیری

کلیک کنید

Cst-01

دوره مقدماتی نرم افزار CST

8 جلسه

(16 ساعت)

14 و 15

بهمن ماه

 مهندس     تقوی نژاد

کلیک کنید

Mat-01

دوره مقدماتی نرم افزار  Matlab

10 جلسه

(20 ساعت)

20 و 21

بهمن ماه

 مهندس  هاشمی

کلیک کنید

Ads-01

دوره مقدماتی نرم افزار ADS

6 جلسه

(12 ساعت)

28 و 29

بهمن ماه

مهندس           امیری

کلیک کنید

Mik-01

دوره ی جامع

میکروکنترلر ها

16 جلسه

(32 ساعت)

شروع 28 بهمن ماه

(28،29،5،6،12،13،19،20)

مهندس مقصودی

کلیک کنید

Cst-01

دوره مقدماتی نرم افزار CST

8 جلسه

(16 ساعت)

5 و 6

اسفند ماه

   مهندس     تقوی نژاد

کلیک کنید

Mat-01

دوره مقدماتی نرم افزار  Matlab

10 جلسه

(20 ساعت)

4 و 5

اسفند ماه

 مهندس  هاشمی

کلیک کنید

Ads-01

دوره مقدماتی نرم افزار ADS

6 جلسه

(12 ساعت)

12 و 13

اسفند ماه

   مهندس     امیری

کلیک کنید

Cst-01

دوره مقدماتی نرم افزار CST

8 جلسه

(16 ساعت)

19 و 20

اسفند ماه

    مهندس     تقوی نژاد

کلیک کنید

Mat-01

دوره مقدماتی نرم افزار  Matlab

10 جلسه

(20 ساعت)

25 و 26

اسفند ماه

 مهندس  هاشمی

کلیک کنید

 

 

خانه مهندسی برق ایران

خانه مهندسی برق ایران

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت برق کشور"