صفحه اصلی
مهندسی برق
دوره های آموزشی
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
محصولات
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره ADS


ADS

 

Eledep.com 

Advanced Design System

 

عنوان دوره

کد دوره

دوره فشرده

شهریه آزاد(تومان)

شهریه دانشجویی(تومان)

مقدماتی

Ads_01
2 رو ( 12 ساعت )
 300000 180000

پیشرفته

Ads_01 2 روز ( 10 ساعت )
250000
150000

 

هدف دوره :

 

      از اهداف این دوره این است که پس از اتمام دوره بتوانیم کار های زیر را انجام دهیم :

      ·        تجزیه و تحلیل انواع مدارهای AC و DC

      ·        محاسبه انواع Noise های حرارتی و خطی

      ·        تجزیه و تحلیل تقویت کننده‌های توان

      ·        محاسبه و شبیه سازی نقطه کار

      ·        تجزیه و تحلیل گذرا یا Transient

      ·        تحلیل هارمونیک Harmonic Balance یا (HB)

      ·        تحلیل و شبیه سازی پارامترهای S

      ·        بهینه و میزان سازی (Tuning) مدارات الکترونیکی

      ·        انتقال المانهای مدار به پنجره شماتیک

      ·        طراحی و بهینه سازی فیلتر Band Stop

      ·        طراحی فیلترهای آنالوگ و دیجیتال

      ·        محاسبه پارامترهای پراکندگی MOSFET

      ·        کار با نمودار اسمیت

      ·        و ...


 

محتوای دوره :

 


1)     مقدمات و شروع به کار با ADS

2)     پیاده سازی و شبیه سازی مدار

3)     Tuning & Optimization

4)     طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های مایکروویو

5)     طراحی و شبیه سازی ادوات پسیو مایکروویو

6)      تحلیل Momentum

7)     طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های توان

 

 


 

 

 

خانه مهندسی برق ایران

خانه مهندسی برق ایران

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت برق کشور"